Společenský doprovod

Společenský doprovod na události při potřebě protějšku

Dámský doprovod  |  Pánský doprovod  |  Otázky  |  Objednávka  |  Hledáme

Otázky a odpovědi ke společenskému doprovodu

V čem se Společenský-doprovod.cz odlišuje od jiných zdánlivě podobných služeb?

Společenský doprovod výslovně neobsahuje jakékoli služby intimního charakteru, jedná se o ryze seriózní doprovod na událost společenského, sportovního, pracovního či zábavního charakteru, při zachování všech dobrých mravů od přivítání po rozloučení.
Na jednání libovolné strany usilující o poskytnutí intimních služeb je pohlíženo jako na sexuální obtěžování. Bylo by tak také řešeno.

Jak je to s výběrem doprovázejících? Mohu si vybrat sám/sama?

Samozřejmě si můžete vybrat sami, kdo z doprovázejících Vám bude nejvíce sympatický/á. Pokud bude ve Vámi požadovaném terminu k dispozici, sjednáme Vám doprovod dle Vašich požadavků. Můžete se přípdně spolehnout i na nás a svěřit nám účel Vašeho doprovodu. My se Vám pak postaráme o doporučení nejvhodnějších kandidátů pro daný účel. Konečné rozhodnutí potom bude opět ve Vašich rukou.

Proč jsou fotografie doprovázejicích zastřené?

Služba Společenský doprovod, je službou profesionální a proto chceme našim klientům zaručit diskrétnost. A rozostření fotografií je jen jeden ze způsobů, jakým o to usilujeme. V rámci zachování diskrétnosti není žádoucí, aby kdokoli poznal, že člověk vedle Vás je profesionální doprovod. Proto je heslo k fotografiím zasíláno jen na vyžádání.

S jakým časovým předstihem mám udělat nezávaznou objednávku pro můj plánovaný doprovod?

Platí pravidlo "čím dříve, tím lépe". Týden před termínem, nejméně pak dva dny dopředu. Aby bylo možné uhradit zálohovou platbu včas a změnit tak Vaši nezávaznou rezervaci v závaznou objednávku. V případě objednávky uskutečněné méně jak 2 dny před termínem, nejsme schopni garantovat zajištění člověka dle Vašeho výběru. Je třeba brát v úvahu, kdo z doprovázejících je v daném termínu k dispozici. Doporučujeme proto zaslat nezávaznou objednávku s dostatečným časovým předstihem.

Jak probíhá poskytnutí služby společenského doprovodu?

 1. Ozvete se nezávazně telefonem nebo formulářem
 2. Zvolíte si adresu, datum a čas, kam se má doprovázejicí dostavit
 3. Uvedete orientační dobu trvání a očekávané dovednosti od doprovodu (jméno preferovaného doprovodu, případně dress code nebo další požadavky)
 4. Dle druhu události je telefonicky/emailem poskytnuta cenová kalkulace
 5. Pokud souhlasíte s podmínkami, je přijata zálohová platba
 6. Částka uhrazená předem je následně odečtena od celkové ceny za poskytnutou službu.
  Pokud by se doprovázející nedostavil (téměř vyloučeno), přijatá částka je samozřejmě vrácena.
  Pokud by se nakonec nedostavil klient, je ze zálohové platby odečtena částka na dopravu a první hodinu, která je vyčerpána doprovázejícím a nevrací se.
 7. Objednávka je platná a závazná teprve v okamžiku přijetí zálohové platby
 8. S vybraným doprovodem se setkáváte v určený čas na určeném místě
 9. Po skončení události vyrovnáte s doprovázejícím účet dle délky stráveného času
 10. Budeme rádi, když nám po využití služeb společenského doprovodu poskytnete zpětnou vazbu a dáte nám v krátkosti vědět, jak jste byly spokojeni s námi poskytovanou službou.

Je možné v případě spokojenosti prodloužit i probíhající schůzku nebo akci společenského doprovodu?

Ano, jistě je to možné. Doprovod si můžete dle dohody libovolně prodloužit a následně doplatit dle cenové kalkulace, kterou při své objednávce obdržíte.

Jaké jsou ceny za služby vámi poskytovaného společenského doprovodu?

Cena je individuální dle zvolené osoby a rovněž dle charakteru využívaných služeb doprovodu. Orientační cena může být 1800 Kč. Výchozí cena zahrnuje první 3 hodiny služeb společenského doprovodu. Objednavatel služby rovněž hradí náklady na dopravu na místo a z místa události. Doprovázející současně s sebou nepřináší žádnou hotovost, je na objednavateli, aby případně pokryl výdaje spojené s účastí na konkrétní události. (např. vstupenky, konzumace apod.)

Je možné obdržet daňový doklad?

Ano, samozřejmě Vám je po poskytnutí fakturačních údajů vystaven daňový doklad. Po obdržení proforma faktury nebo zálohové faktury potvrdíte svou objednávku převodem na náš bankovní účet. Z důvodu platnosti zákona č. 112/2016 Sb. o elektronické evidenci tržeb akceptujeme pouze platby převodem na bankovní účet. V případě nutnosti uhradit doplatek, jelikož předem stanovená záloha nebo ujednaný rozsah služeb přesáhne původní kalkulaci, je Vám vystavena faktura na úhradu zbývající částky. Doplácení platby v hotovosti osobně doprovázejicím není přípustné.