Společenský doprovod

Společenský doprovod na události při potřebě protějšku

Dámský doprovod  |  Pánský doprovod  |  Otázky  |  Objednávka  |  Hledáme

Objednávka společenského doprovodu

Máte zájem o doprovod některou dámou nebo pánem na plánovanou událost?

Průbeh poskytnutí služby společenský doprovod:
 1. Ozvete se nezávazně telefonem nebo formulářem níže
 2. Zvolíte si adresu, datum a čas, kam se má doprovázející dostavit
 3. Orientační doba trvání a očekávané dovednosti od doprovodu (jméno preferovaného doprovodu, případně dress code nebo další požadavky)
 4. Dle druhu události je telefonicky/emailem poskytnuta cenová kalkulace
 5. Pokud souhlasíte s podmínkami, je přijata zálohová platba
  Částka předem je následně odečtena od celkové ceny za poskytnutou službu.
  Pokud by se doprovázející nedostavil (téměř vyloučeno), přijatá částka je samozřejmě vrácena.
  Pokud by se nakonec nedostavil klient, je ze zálohové platby odečtena částka na dopravu a první hodinu, která je vyčerpána doprovázejícím a nevrací se.
 6. Objednávka je platná a závazná teprve v okamžiku přijetí zálohové platby
 7. S vybraným doprovodem se setkáváte v určený čas na určeném místě
 8. Po skončení události vyrovnáte s doprovázejícím účet dle délky stráveného času
 9. Budeme rádi, když nám po využití služeb společenského doprovodu poskytnete zpětnou vazbu a dáte nám v krátkosti vědět, jak jste byly spokojeni s námi poskytovanou službou.

Společenský doprovod výslovně neobsahuje jakékoli služby intimního charakteru, jedná se o ryze seriózní dámský nebo pánský doprovod na událost společenského charakteru při zachování všech dobrých mravů od přivítání po rozloučení.
Na jednání libovolné strany usilující o poskytnutí intimních služeb je pohlíženo jako na sexuální obtěžování.

Předběžná objednávka

Můžete vyplnit nezávaznou objednávku. Zástupce Jiří Horčička vás bude obratem kontaktovat a domluví podrobnosti.

Jméno příjmení
Tel
Email
Druh události
Adresa setkání
Datum a čas setkání
Doba trvání (orientačně)
Upřesnění
a poznámky